Mgr. Eduard Bartek

soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského, srbského a černohorského

 

stalni sudski tumač češkog, bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika

Překlady a tlumočení

Mgr. Eduard Bartek

 

Soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského, srbského a černohorského   jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze – správa soudu ze dne 12.2.2001 čj. Spr. 1836/2000 a na základě § 3 zákona č. 36/1967 Sb. ze dne 6.4.1967 ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967.

 

Stalni sudski tumač bosanskog, srpskog, crnogorskog i hrvatskog jezika postavljen rešenjem gradskog suda u Pragu br. Spr. 1836/2000 od 12. 02. 2001 a na osnovu § 3 zakona br. 36/1967 Sb. od 6. 4. 1967 ministarstva pravde u smislu § 1 član 2 odredbe ministarstva pravde br. 37/1967 od 17. 4. 1967.

Kontakt:

Mgr. Eduard Bartek

U Včely 1464, 156 00  Praha 5

Telefon: +420 602 38 25 29
Fax: +420 251 55 11 61
E-mail:
preklady@bartek5.eu

Skype: eduard.bartek